شب امتحان

شب امتحان شیمی یازدهم

 • 0
 • 0 دوره
 • 2.3k بازدید

جلسات شب امتحان

سرفصل و جزئیات آموزش
شب امتحان شیمی یازدهم
4.2 از 5.0
5 ستاره 85%
4 ستاره 75%
3 ستاره 53%
1 ستاره 20%

 • 1 ویدئو
 • دوره

دیدگاه دانش آموختگان

7.jpg
قیمت

250,000 تومان

ویژگی دوره
 • 2.3k بازدید
 • ساعت
 • آموزشی

آخرین بازدید‌ و آموزش مرتبط

شب امتحان

250,000 تومان

 • 0:0 ساعت
 • دوره
 • 0
 • 352
 • 0
شب امتحان

رایگان

 • 0:0 ساعت
 • دوره
 • 0
 • 1.8k
 • 0
شب امتحان

250,000 تومان

 • 0:0 ساعت
 • دوره
 • 0
 • 9.8k
 • 0

آیا سوالی دارید؟

امروز با ما تماس بگیرید